Dịch vụ

Dự án

Liên hệ

Thêm
Vie \ Eng

TECH-BUDDY

CREATIVE DIGITAL PLAN

Hello Agencies! I’m Marvy-chan.
I’m your tech-buddy in every campaigns.

I create hand-crafted digital projects with
most affordable price in the shortest time.

I don’t use pre-made templates!

octo-chan
rhomb iconrhomb icon
techbuddy
fast time

Easy order
Fast delivery

snap

Easy to plan
& execute

piggy bank

Saving ton of money

like headphone

24/7 valuable
consultant

Great Benefits :

 • We make you an A to Z new custom project
 • Deploy your project
 • Unlimited Impression
 • WebAR available
 • We make you an A to Z new custom project
 • Deploy your project
 • Unlimited Impression
 • WebAR available

Your Strategic Digital Partner

Expiry date: One year
Buy the plans and In a year, you can ask us to
  • HAPPY FILTER
  • $2,499 USD
  • You will get
  • 3 AR Filters
  • AR FILTER
 • Buy now

Little notes:

 • 1. Thời hạn sử dụng gói: 1 năm.
  Trong 1 năm tính từ thời điểm mua gói, bạn có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện các dự án bất cứ lúc nào.
 • 2. Phần Design sẽ được cung cấp bởi quý Agencies để thỏa quy định về nhận diện thương hiệu của nhãn hàng và visual concept cho chiến dịch. Nếu phần 2D và 3D design do Marvy phụ trách, tính phí theo rate 30$ / giờ.
rhomb

Tech-Buddy’s Features

AR FILTER
Platform available: Facebook/ Instagram, Website

Choose 2 of any below functions for each AR Filter
1
ar filter

FREE - Skin Retouch

2
ar filter

Face Distort

3
ar filter

Apply 2D/3D elements on user’s face.
Trigger event on: open mouth, blink, nod, lean head

4
ar filter

Change background

1
ar filter

FREE - Skin Retouch

2
ar filter

Face Distort

3
ar filter

Apply 2D/3D elements on user’s face.
Trigger event on: open mouth, blink, nod, lean head

4
ar filter

Change background

AR GAME FILTER
- CAPTAIN SOCIAL MEDIA PLAN
Platform available:
Facebook/ Instagram, Website

ar game filter

Thu nhận vật phẩm, tránh chướng ngại vật
Lắc đầu

ar game filter

Thu nhận vật phẩm, tránh chướng ngại vật
Lắc đầu

ar game filter

Thu nhận vật phẩm
Lắc đầu

ar game filter

Trả lời câu hỏi
Nghiêng đầu

Mở miệng

ar game filter

Thu nhận vật phẩm, tránh chướng ngại vật
Lắc đầu

ar game filter

Thu nhận vật phẩm, tránh chướng ngại vật
Lắc đầu

ar game filter

Thu nhận vật phẩm
Lắc đầu

ar game filter

Trả lời câu hỏi
Nghiêng đầu

Mở miệng

decoration blue
MICROSITE GAME
Platform available:
Website

 • Chức năng đã bao gồm:

 • Bảng xếp hạng
 • Thống kê số lượng lượt chơi
 • Xác thực Facebook
 • Xác thực Mã Chơi
 • Xác thực mật khẩu

 • Tích hợp Website riêng
 • Đồng bộ Google Sheet
 • Gửi email nhận thưởng
 • Trích xuất data
 • Import mã trúng thưởng
microsite game

Lucky Wheel Game

microsite game

Catch the bottle Game

microsite game

Where’s my voucher Game

microsite game

Lucky Wheel Game

microsite game

Catch the bottle Game

microsite game

Where’s my voucher Game

AR BACKDROP
Platform available:
Facebook/ Instagram, Website

 • Chức năng đã bao gồm:

 • VFX: Hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh: sấm sét, mưa, kim tuyến, sao băng, lấp lánh, hào quang....

 • Nền tảng triển khai: Facebook hoặc WebAR
 • 5 Model 3D: Low poly
 • Animation: Models bay hoặc xoay nhẹ tại chỗ
backdrop

Lazada Year End Party 2020