Dịch vụ

Dự án

Liên hệ

Thêm
Vie \ Eng

Dịch vụ rhombus-icon

AR BODY TRACKING

DIGITAL SCREEN

AR on Screen là dạng AR hiển thị trên màn hình lớn

hoặc photobooth được sử dụng trong các sự kiện

offline hoặc tại cửa hàng, cho phép người chơi

được sử dụng chuyển động cơ thể để tương tác

những hiệu ứng ảo trong môi trường AR.

ar-stage-banner

Cách triển khai AR Body Tracking cùng

marvy-logo

AR BODY TRACKING

cùng Kinect

  • Phù hợp với màn hình lớn, dài
  • Phù hợp với game cử động mạnh toàn thân
  • Phù hợp với game nhiều người chơi hoặc đồng đội

Kinect

PC

Large screens

AR DIGITAL SCREEN

  • Đảm bảo hiệu năng vẫn ổn định như dùng Kinect
  • Phù hợp cho màn hình đứng như photo booth
  • Phù hợp với những game biểu cảm mặt

Kinect

PC

Digital Screen / Photoboooth

AR Games on digital screen

AR Games on digital screen

AR Games on digital screen

Chơi 1 người

Chơi nhiều người (lên đến 4 người/ màn hình)

ar-body-tracking
ar-body-tracking

Chơi thi đấu 1 vs 1

Chơi thi đấu 2 vs 2

ar-body-tracking
ar-body-tracking
Khả năng nhận diện cử động
ar-body-tracking

Face

Tracking

ar-body-tracking

Full-body

tracking

ar-body-tracking

Body

Movement

ar-body-tracking

Hand

Tracking

ar-body-tracking

Knee

tracking

ar-body-tracking

Head

tracking

AR BODY TRACKING GAME BY MARVY CO.

Shine Cards

Fruit Cut

Yummy Sky Diving

Japanese Mask

Hit Mushroom

Dance Now

Chocolate Lover

Complete Voucher

AT PLACES

ar-stage-model
OFFLINE EVENTS

Khai trương, ra mắt phim, ra mắt sản phẩm, ...

ar-body-tracking
ar-body-tracking
ar-body-tracking
AT STORES, MALLS, OFFICES

Thu hút người tương tác tại các trung tâm thương mại, trong cửa hàng,văn phòng công ty, nhà hàng...

ar-stage-model
ar-body-tracking
ar-body-tracking
ar-body-tracking