Dịch vụ

Dự án

Liên hệ

Thêm
Vie \ Eng
rhombus-deco-1

Nhà phát triển TikTok Effect chuyên nghiệp tại Việt Nam

Sau 3 tháng,

Kênh Marvy co. đạt

tiktok-ar

*Số liệu lấy từ data được thống kê từ TikTok

+94 triệu lượtxem effect

+40 triệu lượtChơi effect

TÍNH NĂNG TIKTOK EFFECT

tiktok-ar

Gesture

Detection

tiktok-ar

Facial

Movement

tiktok-ar

Facial

Expression

tiktok-ar

3D Body

Tracking

tiktok-ar

World

Tracking

NHỮNG CAMPAIGN

TIKTOK EFFECT THÀNH CÔNG

COLGATE

OREO

FANTA

7UP

COCA-COLA

BEROCCA

SUNLIGHT

tiktok-ar
Nhận Brief
tiktok-ar
Tư Vấn
tiktok-ar
Lập Trình
tiktok-ar
Đăng Tải

Quy trình thực hiện AR Tiktok Effect

tại Marvy Co.

Marvy Co. cam kết:

  • Tư vấn công nghệ phù hợp với chiến dịch
  • Lập trình Effect đúng chuẩn quy định TikTok.
  • Đảm bảo khâu kiểm duyệt, đăng tải Effect lên nền tảng thành công.